ACTIVITATS D'EDUCACIÓ SOCIOEMOCIONAL PER INFANTIL I PRIMÀRIA

Activitats d'educació socioemocional per infantil i primària

 Benestar emocional i habilitats de vida

Activitats d’Educació Socioemocional  amb l’objectiu d’ajudar als alumnes a créixer d’una manera sana emocionalment. Ofereix eines essencials per transitar per la vida, amb la finalitat de millorar el benestar personal i social.

L’Educació Socioemocional és un  procés educatiu continu, que té com a objectiu  el desenvolupament de competències emocionals; habilitats personals i socials que necessitem per viure en harmonia i aquells valors personals socials que ens ajuden a créixer com a persones i conviure en societat; generositat, tolerància, respecte, justícia,... .

Les activitats tenen la finalitat de crear un espai on els  alumnes puguin sentir, expressar i gestionar  emocions i sentiments (acompanyament emocional) i prenguin consciència sobre la relació SENTO – PENSO – ACTUO.

La intel·ligència emocional és la base de l’Educació Emocional.

Segon els vostres interessos i necessitats, podem desenvolupar una activitat concreta o desenvolupar un programa més complert de manera contínua durant el curs escolar. Es dissenya la programació adaptada a cada grup/centre.

Dinàmiques i metodologia adaptat al cicle educatiu.

            Metodologia:

1er  - Viure, sentir i experimentar.

2on - Parar, observar, pensar,  analitzar i actuar (fer)

3er -  Fem transferència a la vida quotidiana (quan i a on sentim)

4art – Reflexió final (com estic ara, què he après) i Feedback (vull compartir...).

5è - Valoració final de la sessió amb el grup participant.

 

VIU I CREIX - Activitat d'introducció a l'Educació Emocional

És una activitat molt complerta!!

L’activitat vol crear un espai on esclatin emocions i sensacions!!!

Participació  activa i vivencial en situacions, jocs i dinàmiques.

Conceptes: Qui sóc jo? Com em relaciono i com em comunico? Com resolc els conflictes, confiança i autoestima, actitud positiva,... .

L’activitat fomenta “Com hauria  de ser una persona / infant amb intel·ligència emocional”???

Empàtica, capacitat per resoldre conflictes, saber comunicar-se (escolta activa, observar,...), no violenta, amb actitud positiva, amb capacitat per tolerar la frustració, amb autoestima, autònoma, amb capacitat de crear i construir climes saludables,  amb consciència del “sento, penso, actuo”,  amb la capacitat de regulació emocional (generar emocions positives, controlar les emocions negatives,...), ... amable (educat i generós), honesta (fer sempre el bé) i respectuosa (acceptar que les altres persones poder ser i pensar diferent a nosaltres).

L’activitat fomenta l’Educació Emocional, les habilitats i valors socials.

Durada: 1,5 hores aprox.

Destinataris: Educació Infantil (a partir de P4) i Educació Primària. Màxim 2 classe / dia (sistema rotatiu)

**En sortides escolars, si veniu a participar dues classes, primer s'ofereix l'activitat per una classe durant 1'5 h. i a continuació l'altre classe. Opcional es poden oferir dos activitats en sistema rotatiu amb 1 hora de durada/activitat (Viu i creix i Jocs tradicionals)

Espais: Al centre escolar (espai interior o pati),  Parc Mediambiental de Gualba (Gualba)  o Casa de colònies Mas Mogent (Llinars del Vallès)

Preus: 12 € / alumne en sortida escolar i 7,50 € / alumne al vostre centre escolar. Preu especial per sessions continuades al centre escolar

*Preu activitat realitzada al centre escolar per a escoles situades a  menys de 25 km de Cardedeu. Cal concretar preus per a escoles situades  en distàncies superiors.

*Per a grup / classe inferior a 20 alumnes  cal concretar preus i adaptació.

 

NATURA I EMOCIÓ - Activitat d’Educació Emocional i Ambiental

Ple contacte amb la natura i amb el grup!

Passejada / excursió per conèixer i valorar l’entorn natural del Parc Natural del Montseny i/o altres espais naturals.

L’activitat apropa als alumnes  al seu espai interior (autoconeixement),  per ajudar-li a tenir una mirada humil, respectuosa, generosa, empàtica, assertiva, activa, crítica, constructiva i amorosa d’un mateix i de l’espai exterior (companys, família, societat, el món...).

L’activitat crea un espai per gaudir de la vivència amb els companys/es.

A part de caminar tranquil·lament per gaudir i conèixer l’entorn natural, l’activitat fomenta: L’autoestima i la confiança, La resolució de conflictes,  L’empatia,  La reflexió, El diàleg, L’esforç,  La consciència, L’escolta activa, El silenci, L’ara, Parar i observar, Les habilitats socials, La gestió i les competències emocionals, Els valors socials,  Els valors ambientals.

Ritme, continguts i dinàmiques adaptades a l’edat i al propi grup.

Durada: 1,5  hores aprox.

Destinataris: Educació Infantil (a partir de P4) i Educació Primària. Màxim 2 classes / dia (sistema rotatiu)

**En sortides escolars, si veniu a participar dues classes, primer s'ofereix l'activitat per una classe durant 1'5 h. i a continuació l'altre classe. Opcional es poden oferir dos activitats en sistema rotatiu amb 1 hora de durada/activitat (Natura i Emoció i Jocs tradicionals)

Espais: Parc Mediambiental de Gualba (Gualba)  o Casa de colònies Mas Mogent (Llinars del Vallès)

Preus: 12 € / alumne

*Per a grup / classe inferior a 20 alumnes  cal concretar preus i adaptació.

 

foto: 
Activitats d'educació emocional

Activitats per competències emocionals:

 

QUI SÓC JO? -   Autoconeixement i Consciència Emocional

Em reconec?  Què sento? Perquè ho sento? Sóc  conscient del que sento? Què significa el que sento?

Què penso?  Què faig amb el que sento?

L’activitat vol crear un espai on esclatin emocions i sentiments.

  1. Sentir i posar nom a l’emoció que sentim (Vocabulari emocional. Com és diu l’emoció que sento?)
  2. Identificar i ser conscients de les emocions dels altres. Què senten els altres? Empatia?
  3. Prendre consciència del propi estat emocional i dels altres. En quin clima emocional estem?
  4.  Comprendre el significat (avantatges i desavantatges) de cadascuna de les emocions.

Ser conscient de la relacióEMOCIÓ - PENSAMENT – COMPORTAMENT. Com l’estat emocional incideix en el comportament.

Tot ho farem jugant!!

Jocs lúdics, música, misteri, màgia,... .

Durada: 1,5 hores aprox.

Destinataris: Educació Infantil (a partir de P4) i Educació Primària. Màxim 2 classes/dia (sistema rotatiu)

**En sortides escolars, si veniu  a participar dues classes, primer s'ofereix l'activitat per una classe durant 1'5 h. i a continuació l'altre classe. Opcional es poden oferir dos activitats en sistema rotatiu amb 1 hora de durada/ activitat (Qui sóc jo! i Jocs tradicionals)

Espais: Al centre escolar (espai interior o pati), Parc Mediambiental de Gualba (Gualba) o  Casa de colònies Mas Mogent (Llinars del Vallès)

Preus: 12 € / alumne en sortida escolar i 7,50 € / alumne al vostre centre escolar. Preu especial per sessions continuades al centre escolar

*Preu activitat realitzada al centre escolar per a escoles situades a menys de 25 km de Cardedeu. Cal concretar preus per a escoles situades  en distàncies superiors.

*Per a grup / classe inferior a 20 alumnes  cal concretar preus i adaptació.

 

L’EMPATIA  - Consciència Emocional

Entenem l’empatia com la capacitat de posar-se al lloc de l’altre, comprendre els seus sentiments i les seves emocions.

Una persona empàtica se sent millor amb un mateix, es sensible i observadora amb les persones del seu entorn, li agrada escoltar, és comunicativa, tolerant, respectuosa, bondadosa, valora la diferència,  té relacions interpersonals més sòlides i positives, té habilitats per resoldre els conflictes, no jutja, ... .

Si fomentem l’empatia dins l’aula,  col·laborem a que la mirada, l’actitud, la convivència i les relacions entre els alumnes siguin més sanes, millorant el clima de l’aula i adquirint més confiança i cohesió de grup. L’empatia ajuda a prevenir el Bullyng escolar.

L’empatia ajuda a “treure el millor de cadascú” (objectiu de l’educació).

L’empatia és una competència de la Intel·ligència emocional.

L’empatia és un valor humà contra la violència, és la base de l’altruisme.

L’empatia ajuda als infants i joves a transitat per la vida.

Durada: 1,5 hores aprox.

Espais: Al centre escolar (espai interior o pati),  Parc Mediambiental de Gualba (Gualba)  o Casa de colònies Mas Mogent (Llinars del Vallès)

Destinataris: De Cicle Inicial a Cicle Superior de Primària. Màxim 2 classes / dia (sistema rotatiu)

**En sortides escolars, si veniu  a participar dues classes, primer s'ofereix l'activitat per una classe durant 1'5 h. i a continuació l'altre classe. Opcional es poden oferir dos activitats en sistema rotatiu amb 1 hora de durada/ activitat (L’Empatia i Jocs tradicionals)

Preus: 12 € / alumne en sortida escolar i 7,50 € / alumne al vostre centre escolar. Preu especial per sessions continuades al centre escolar

*Preu activitat realitzada al centre escolar per a escoles situades a  menys de 25 km de Cardedeu. Cal concretar preus per a escoles situades  en distàncies superiors.

*Per a grup / classe inferior a 20 alumnes  cal concretar preus i adaptació.

 

JO SENTO, JO PENSO, JO FAIG – Regulació / Gestió Emocional

Activitat amb la finalitat que els alumnes millorin les respostes als diferents estats emocionals (l’enuig, la frustració, ...)

Aprendre a generar emocions positives i a regular les emocions negatives (reflexió, pensaments positius, relaxació, viure experiències positives, parar i observar,....).

Ser conscient de la relacióEMOCIÓ - PENSAMENT – COMPORTAMENT. Com l’estat emocional incideix en el comportament.

Participació activa i vivencial en situacions, jocs i dinàmiques.

Durada: 1,5 hores aprox.

Destinataris: Educació Infantil (a partir de P4) i Educació Primària. Màxim 2 classes/dia (sistema rotatiu)

**Si venen a participar dues classes, primer s'ofereix l'activitat per una classe durant 1'5 h. i a continuació l'altre classe. Opcional es poden oferir dos activitats en sistema rotatiu amb 1 hora de durada/activitat (Jo sento, Jo penso, jo faig i Jocs tradicionals)

Espais: Al centre escolar (espai interior o pati), Parc Mediambiental de Gualba (Gualba)  o Casa de colònies Mas Mogent (Llinars del Vallès)

Preus: 12 € / alumne en sortida escolar i 7,50 € / alumne al vostre centre escolar. Preu especial per sessions continuades al centre escolar

*Preu activitat realitzada al centre escolar per a escoles situades a  menys de 25 km de Cardedeu. Cal concretar preus per a escoles situades  en distàncies superiors.

*Per a grup / classe inferior a 20 alumnes cal concretar preus i adaptació.

 

JO SÓC AIXÍ!  - Autonomia emocional 

Per confiar en nosaltres, per millorar l’autoestima, per tenir una actitud positiva, per auto motivar-nos, per prendre decisions amb responsabilitat i confiança,... .

Dinàmica: Convida al grup d’alumnes  a superar un seguit de reptes (jocs lúdics).

Reptes per fomentar l’autoestima, confiança, automotivació, actitud positiva, responsabilitat individual i els valors personals.

Dinàmiques i metodologia adaptat al cicle educatiu.

Durada: 1,5 hores aprox.

Destinataris: Educació Primària. Màxim 2 classes / dia (sistema rotatiu)

**Si venen a participar dues classes, primer s'ofereix l'activitat per una classe durant 1'5 h. i a continuació l'altre classe. Opcional es poden oferir dos activitats en sistema rotatiu amb 1 hora de durada/ activitat (Jo sóc així! i Jocs tradicionals)

Espais: Al centre escolar (espai interior o pati),  Parc Mediambiental de Gualba (Gualba) o Casa de colònies Mas Mogent (Llinars del Vallès)

Preus: 12 € / alumne en sortida escolar i 7,50 € / alumne al vostre centre escolar. Preu especial per sessions continuades al centre escolar

*Preu activitat realitzada al centre escolar per a escoles situades a  menys de 25 km de Cardedeu. Cal concretar preus per a escoles situades  en distàncies superiors.

*Per a grup / classe inferior a 20 alumnes cal concretar preus i adaptació.

 

 

COM EM RELACIONO? -  Habilitats Emocionals

Habilitats socials bàsiques.

Activitats participatives que fomenten les relacions interpersonals.

Escoltar, proposar, acceptar, cooperar, crítica constructiva, expressar-se de manera adequada, ser assertiu, resoldre conflictes, tenir bones relacions,...

Dinàmiques i metodologia adaptat al cicle educatiu.

Durada: 1,5 hores aprox.

Destinataris: Educació Primària. Màxim 2 classes / dia (sistema rotatiu)

**Si venen a participar dues classes, primer s'ofereix l'activitat per una classe durant 1'5 h. i a continuació l'altre classe. Opcional es poden oferir dos activitats en sistema rotatiu amb 1 hora de durada/activitat (Com em relaciono i Jocs tradicionals)

Espais: Al centre escolar (espai interior o pati), Parc Mediambiental de Gualba (Gualba) o Casa de colònies Mas Mogent (Llinars del Vallès)

Preus: 12 € / alumne en sortida escolar i 7,50 € / alumne al vostre centre escolar. Preu especial per sessions continuades al centre escolar

*Preu activitat realitzada al centre escolar per a escoles situades a  menys de 25 km de Cardedeu. Cal concretar preus per a escoles situades  en distàncies superiors.

*Per a grup / classe inferior a 20 alumnes  cal concretar preus i adaptació.